Карты городов Украины (-1)

Спутниковые снимки (-1)

Щёлкните на карте для выбора координат
Забыли пароль?

Украинская Государственная Академия Железнодорожного Транспорта (УкрГАЖТ)

Харьков, площадь Фейербаха, 7
Местоположение организации может быть неточным.

+38(057)7322825
 • http://www.kart.edu.ua
 • Отзывы:

  (+1) (-1)
   

  Категории:

  Образование » Вузы

  Описание:

  Українська державна академія залізничного транспорту (УкрДАЗТ) створена на базі Харківського інституту інженерів залізничного транспорту, заснованого у вересні 1930 року. Сьогодні це сучасний вищій навчальний заклад IV рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців для залізничного транспорту України за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр . У ньому навчається біля 13 тисяч студентів і працює більше 1,5 тисячі викладачів та спів-робітників. Професорсько-викладацький склад нараховує 479 чол., серед яких 38 професорів, 217 доцентів, є 10 дійсних членів і 12 член-кореспондентів галузевих Академій України. Академія має у своєму складі 6 факультетів з денним та заочним навчанням, 33 кафедри, у т.ч. 18 випускаючих, які мають філії на підприємствах та заочний факультет у м.Красний Лиман, Донецької області. Навчально-виховний процес в академії здійснюється кваліфікованим складом науково-педагогічних працівників: 78% викладачів мають наукові степені та вчені звання, у тому числі 12% докторів наук, професорів. Із 33 кафедр УкрДАЗТ 26 очолюють доктори наук, професори. Серед викладачів академії - семеро лауреатів Державних премій, шестеро заслужених діячів науки і техніки, 28 академіків і член-кореспондентів галузевих академій України і закордонних країн, 24 мають знак «Відмінник освіти України», понад 70 співробітників мають звання почесного залізничника. Захист дипломних проектів, що було здійснено за останні роки, свідчить про достатньо високий рівень підготовки фахівців. Більш ніж 80 % дипломних проектів захищаються випускниками на «добре» і «відмінно». Розробки на замовлення виробництва в дипломних проектах складають75 %. Диплом «з відзнакою» отримують 20-21 % випускників. У 2004 р. випущено 122 магістри за денною формою навчання. За чотири роки до аспірантури прийнято 121 особу (105 % від плану програми «Кадри 2001-2005 рр.»). За той же час у чотирьох спеціалізованих вчених радах, які діють при академії, захищено 74 кандидатських та 9 докторських дисертацій. При академії діють 15 галузевих науково-дослідних лабораторій. Значна частина розробок впроваджується у виробництво. Підтвердженням високого наукового потенціалу УкрДАЗТ є успішне виконання державних галузевих програм з удосконалення рухомого складу залізниць, зокрема тепловозів, дизель- та електропоїздів, дизельних силових установок і систем їхнього забезпечення. Академія бере активну участь у формуванні Державної програми розвитку високошвидкісного транспорту України, Державної програми підвищення безпеки руху на залізницях України, Програми підвищення рівня механізації на залізничному транспорті. Крім того, вона є основним розробником Державної програми розвитку залізничної автоматики на транспорті України. За завданням Укрзалізниці академія розробила систему багаторівневого тестування спеціалістів залізничного транспорту, а також тестові завдання, що успішно використовуються Головним управлінням кадрової та соціальної політики Укрзалізниці під час поточної атестації працівників. Починаючи з 1992 р., на УкрДАЗТ покладено функції головної організації у вирішенні питань навчально-методичного забезпечення галузі та створення нових навчальних засобів і технологій з підготовки висококваліфікованих фахівців. Відповідно до наказів Міносвіти України від 23.01.2004 р. N 48,49, включено до державного педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес, що є однією з вимог Болонського процесу. З першого вересня 2004 р. студенти першого курсу всіх спеціальностей денної форми навчання є учасниками педагогічного експерименту. Успішне впровадження такої системи забезпечить взаємодію науково-освітніх закладів України та Європи, стане вагомим кроком у процесі інтеграції у світовий науково-освітній простір. В академії працює інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, створений у 1996 році, як структурний підрозділ Української державної академії залізничного транспорту. ІППК в 1997 році отримав ліцензію на право перепідготовки слухачів з вищою технічною освітою для придбання другої спеціальності по базових спеціальностях академії за денною та безвідривною формами навчанння. Інститут забезпечує сприятливі умови для післядипломної освіти громадян, здобуття ними більш високої кваліфікації за наступними напрямками: підготовка кадрового резерву; друга вища освіта; підвищення кваліфікації кадрів. ІППК готує фахівців вищої освітньо-академічної кваліфікації - магістрів для залізниць України. Заняття зі слухачами проводяться у спеціалізованих аудиторіях академії. Окрім того, до послуг слухачів надаються кабінет ділового спілкування та комп'ютерний клас, обладнаний персональними електронно-обчислювальними машинами сучасної модифікації. Організація та здійснення навчального процесу в інституті проводяться згідно з навчальними планами, розробленими на відповідних кафедрах академії та затвердженими замовниками (начальниками залізниць, Головними управліннями залізниць). Структура планів по блоках навчальних дисциплін відповідає вимогам Міносвіти України. Ефективність та перспективність діяльності інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів підтверджується тим, що значна кількість інженерів, які підвищили свою кваліфікацію у нашому інституті, успішно працює на різних керівних посадах залізниць України. Українська державна академія залізничного транспорту має ліцензію на підготовку іноземних студентів. До послуг студентів науково-технічна бібліотека, книжковий фонд якої налічує біля 1 млн. примірників суспільно-політичної, економічної, технічної, навчальної, художньої літератури. В академії є сучасні навчальна та лабораторна бази, свій стадіон, поліклініка, спортивно-оздоровчі бази в Євпаторії та на Червонооскільському водосховищі, пансіонат в Алушті. Для студентів денної форми навчання введено разовий квиток, який надає право безкоштовного проїзду по залізницях України. Для студентів денної форми навчання, які мешкають у приміській зоні, введено безкоштовний квиток для проїзду до міста навчання електропоїздами. В академії функціонує факультет підготовчих курсів. Його слухачі - старшокласники шкіл Харкова та області. Багато хто з них - юні залізничники, вихованці Малої Південної. З жовтня і протягом усього навчального року працюють підготовчі курси з вечірньої, заочної та індивідуальної форм навчання для майбутніх абітурієнтів. Студенти денного навчання, які мають по результатах сесії оцінки "добре" та "відмінно", одержують стипендію. Найкращі студенти одержують Державні, персональні та іменні стипендії, а також стипендії Вченої ради академії.

  Отзывы:

  Украинская Государственная Академия Железнодорожного Транспорта (УкрГАЖТ):